AddThis

viernes, 17 de junio de 2016

Manifest "Cops de falç per la independència de Catalunya" [CAT/CAST]

A tots Els Segadors de Catalunya:

El moviment independentista català va incrementar els seus suports de forma espectacular a través de l'activisme una xarxa de voluntaris Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana que va donar esperança i il·lusió a molts ciutadans de Catalunya amb la construcció d'un nou país. Quan l'ANC i els independentistes catalans de base van cedir el testimoni als partits polítics independentistes catalans (CDC, ERC i La CUP) van començar les tensions, el que ha suposat un alentiment del procés sobiranista català.

No sóc català no resideixo a Catalunya però sóc admirador de l'independentisme català i del procés sobiranista a Catalunya. Per aquesta raó, jo els proposo el següent:
 • Reorganització del moviment independentista català.
 • Tornar al punt de partida per arribar al punt final.
 • Reprendre i intensificar l'activisme dels voluntaris de l'ANC i Òmnium Cultural.
 • Difusió de l'ideari independentista a través dels mitjans de comunicació i Internet.
 • Organitzar manifestacions, concentracions, conferències per la independència de Catalunya.
 • Atraure les bases d'EN COMÚ PODEM, UDC, sectors del PSC i altres col·lectius al sobiranisme. En cas que decideixin no donin suport al procés, almenys que no es postulin en contra.
 • Reunificació de l'independentisme català al voltant d'una organització civil i transversal.
 • Establiment d'un full de ruta per i per a tot l'independentisme català.
 • Subordinació dels partits polítics independentistes a les decisions de l'ANC.
 • Els partits polítics que es declarin independentistes i que alenteixin o entorpeixin el full de ruta del procés independentista han de quedar exclosos del moviment independentista català representat per l'ANC, encara que poden dir que són independentistes
 • Els partits polítics i associacions han de tenir una influència dins de l'ANC proporcional al seu suport popular.
 • La voluntat de l'independentisme català ha de decidir-se per votació popular organitzada per l'ANC i no per les cúpules o les assemblees de militants dels partits polítics.
 • Tots els independentistes tenen el dret a decidir com ha de ser el procés sobiranista.
 • Creació d'un grup que investigui l'historial polític de cada independentista amb dret a vot amb el consentiment de cada independentista. L'objectiu d'aquesta investigació és reduir l'impacte negatiu de la possible presència d'agents infiltrats sabotejadors del procés.

En cas que l'independentisme català tingui majoria parlamentària al parlament Catalunya:
 • El parlament català ha de negociar amb l'estat espanyol la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
 • Si l'estat espanyol es nega a la celebració del referèndum d'autodeterminació a Catalunya, el parlament català ha de convocar un referèndum de caràcter unilateral.
 • En cas que l'estat espanyol ho impedeixi, instar el parlament català que efectuï una DUI (Declaració Unilateral d'independència).
Vostès decideixen.

Si vostès ho desitgen, Escriguin la seva opinió sobre  aquest manifest en el hashtag #CopsdeFalç  i difundalo per les xarxes socials , fòrums i webs d'InternetA todos "Los Segadores" de Catalunya:

El movimiento independentista catalán incrementó sus apoyos de forma espectacular a través del activismo una red de voluntarios Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana que dio esperanza e ilusión a muchos ciudadanos de Catalunya con la construcción de un nuevo país. Cuando la ANC y los independentistas catalanes de base cedieron el testigo a los partidos políticos independentistas catalanes (CDC, ERC y La CUP) comenzaron las tensiones, lo que ha supuesto una ralentización del proceso soberanista catalán.

No soy catalán ni resido en Catalunya pero soy  admirador del independentismo catalán y del proceso soberanista en Catalunya. Por esa razón, yo les propongo lo siguiente:
 • Reorganización del movimiento independentista catalán. 
 • Volver al punto de partida para llegar al punto final.
 • Retomar e intensificar el activismo de los voluntarios de la ANC y Òmnium Cultural.
 • Difusión del ideario independentista a través de los medios de comunicación e Internet.
 • Organizar manifestaciones, concentraciones, conferencias por la independencia de Catalunya.
 • Atraer a las bases de EN COMÚ PODEM, UDC, sectores del PSC y otros colectivos al soberanismo. En caso de que decidan no apoyen el proceso, al menos que no se postulen en contra.
 • Reunificación del independentismo catalán en torno a una organización civil y transversal.
 • Establecimiento de una hoja de ruta por y para todo el independentismo catalán.
 • Subordinación de los partidos políticos independentistas a las decisiones de la ANC.
 • Los partidos políticos que se declaren independentistas y que ralenticen o entorpezcan la hoja de ruta del proceso independentista deben quedar excluidos del movimiento independentista catalán representado por la ANC, aunque pueden decir que son independentistas
 • Los partidos políticos y asociaciones deben tener una influencia dentro de la ANC proporcional a su apoyo popular.
 • La voluntad del independentismo catalán debe decidirse por votación popular organizada por la ANC y no por las cúpulas o las asambleas de militantes de los partidos políticos.
 • Todos los independentistas tienen el derecho a decidir como debe ser el proceso soberanista.
 • Creación de un grupo que investigue el historial político de cada independentista con derecho a voto con el consentimiento de cada independentista. El objetivo de esta investigación es reducir el impacto negativo de la posible presencia de agentes infiltrados saboteadores del proceso.
En caso de que el independentismo catalán tenga mayoría parlamentaria en el parlamento Catalunya:
 • El parlamento catalán debe  negociar con el estado español la celebración de un referéndum de autodeterminación en Catalunya.
 • Si el estado español se niega a la celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya, el parlamento catalán debe convocar un referéndum  de carácter unilateral. 
 • En caso de que el estado español lo impida, instar al parlamento catalán que efectúe una DUI (Declaración Unilateral de independencia).
Ustedes deciden.

Si ustedes lo desean, Escriban su opinión sobre este este manifiesto en el hashtag #CopsdeFalç y difundalo por las redes sociales, foros y webs de Internet

No hay comentarios:

Publicar un comentario